bgen

От Горнотракийската низина...


Нашите вина

Гроздето за нашите вина се добива от собствени лозя, намиращи се в Тракийската низина. Задължително се прилага „зелена резитба” с цел намаляване на добива до желания.

Нашите лозя

Създаването на лозовите насаждения започва през 2005 г. след многобройни проучвания и изследвание на региона, по отношение на почва, климат и течения на въздушните маси.

Винен туризъм

Винарска изба Румелия няма да остане скрита зад елегантна бутилка и стилен етикет. Истинските ценители на висококачествените вина могат да се посветят в тайнството на винопроизводството.

Винарска изба Румелия


virska-izba-rumelia

Регион

Горнотракийската низина е част от историко-географската област Тракия, като в България често напълно се покрива с понятието Тракия, люлката на винопроизводство. В района се отглеждат бели и червени сортове грозде, но червените вина доминират по количество и по достойнства. Районът е сравнително равнинен, но лозовите масиви са разположени на хълмисти терени в предпланините на Средна гора, Родопите и Сакар. Благоприятните температури и подходящите горски и песъкливо-глинести почви са изключително благоприятни за червени винени сортове грозде. Най-широко разпространени са Мерло, Каберне совиньон и Мавруд.

Вината от нашите лозя