Сребърен медал Мundusvini 2008, Германия

Първите международни награди на избата от Mundusvini. Общо 5343 обикновени и естествено пенливи вина от 41 страни бяха оценявани от международното жури.  Големи златни медали бяха присъдени на 24 вина, златни медали на 450 вина и сребърни медали на 1190 вина.