Почетен медал Decanter 2009, Англия

Почетна награда от Великобритания. Един от съпътстващите конкурси на изложението LIWF (London International Wine Fair).